ถังกักเก็บ
ถังกักเก็บ

ถังกักเก็บ

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานถังที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า และสาธารณูปโภค โดยทีมงานเฉพาะทางในการดำเนินการควบคุมการผลิตและก่อสร้าง ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เราออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน API 650,620 และมาตรฐานของลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Carbon Steel , High Alloy Steel , Low Alloy Steel หรืออื่นๆตามความต้องการของลูกค้า

"เราเต็มใจให้บริการคุณด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด"

P.M. Silalert Co.,LTD ‘s Tank Expert who service in many Industrial Estate such as Refinery plant , Petrochemical plant , Power plant , Utility plant and etc. We have specialist team for Design Fabrication & Construction that we satisfy for your requirement. Producing follow API 650, 620 International Standard and also Customer standard. For Material Specification we use Carbon Steel, High Alloy Steel, Low Alloy Steel and other base on Customer Require.
"WE ARE WILLING TO SERVE YOU WITH THE BEST QUALITY"
Appointment Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา