งานเหล็กโครงสร้าง
งานเหล็กโครงสร้าง

งานเหล็กโครงสร้าง

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานโครงสร้างที่ให้บริการลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า สาธารณูปโภค และโรงเก็บก๊าซ เรามีทีมงานเฉพาะทางในการดำเนินการควบคุมการผลิตและก่อสร้างที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน เราออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน AWS D 1.1 และมาตรฐานของลูกค้ารวมทั้งในเรื่องของ Material Specification

"เราเต็มใจให้บริการคุณด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด"

P.M. Silalert Co.,LTD ‘s Steel Structure Expert who service in many Industrial Estate such as Refinery plant , Petrochemical plant , Power plant , Utility plant and etc. We have specialist team for Design Fabrication & Construction that we satisfy for your requirement. Producing follow the International Standard and also Customer standard. For Material Specification base on Customer Require.
"WE ARE WILLING TO SERVE YOU WITH THE BEST QUALITY"
Appointment Form

ขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา